Uw consulent:

Greetje van Deurzen
Uw consulent

Onze laatste tweets

Klachten

Gastouderland staat voor kwaliteit maar het kan voorkomen dat u als ouder of gastouder een opmerking of een klacht heeft. Gastouderland wil opmerkingen en klachten van ouders en gastouders horen omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de zwakke plekken in de organisatie aan en zijn gratis informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. In het Interne klachtenreglement Gastouderland kunt u lezen wat u kunt doen als u een opmerking of een klacht heeft. Hieronder vindt u de externe Klachtenregeling.

Externe Klachtenregeling

Sociale Kaart Eindhoven e.o.

Sociale Kaart Eindhoven e.o.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan